11.08.06 Residus industrials declarats. Evolució de la generació de llots de depuradora. 2002-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016