12.09.01.02 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons tipologia. Dones. 2002-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016