13.07.23 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats en centres universitaris a Terrassa. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016