13.08.03 Cursos de català. Nombre d'inscrits per agrupació de nivell i modalitat. 2014-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016