14.03.06 Arxiu Tobella. Diversos. 2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016