17.02.03 Serveis penitenciaris i de Rehabilitació. Durada de la condemna dels interns amb residència a Terrassa. Per edat i sexe. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016