17.05 Bombers. Serveis segons tipus. 2009-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016