18.02.08 Llicències d'obres majors. Unitats i superfícies d'edificació de nova planta d'habitatges. Barris. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016