18.10.04 Cadastre. Valor de l'immobiliari rústic. 2006-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016