13.01.03 Escoles bressol. Municipals. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017